Världen

Terras barn utspelar sig i en postapokalyptisk framtidsvärld.

Invånarna på planeten Terra grävde för djupt i planeten och släppte 
lös något... Den sista utvägen för att besegra detta var att ta 
till kärnvapen vilket gjorde det hela värre.

Barnen på lajvet har växt upp i en bunker. Det är 30 år sedan katastrofen och de har aldrig varit utanför bunkern. De vuxna är de som har begett sig ut för att skaffa förnödenheter och liknande, men på sista tiden har många inte kommit tillbaka och de senaste dagarna har ingen alls gjort det… Nu måste alla bege sig ut och upptäcka världen utanför och ta reda på vad som hänt föräldrarna.